Adatvédelmi nyilatkozat

 1. A Pentaschool Oktatási Központ, mint a www.pentaschool.hu oldal üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot.
 2. A Pentaschool Oktatási Központ működése közben a felhasználótól tudomására jutott, illetve valamely tanfolyamra történt regisztrációt, jelentkezést követően, valamint a felnőttképzési szerződés megkötésével átadott adatok, információk feldolgozása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével jár el:
  • Személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
  • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet
  • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései
 3. A Pentaschool Oktatási Központ. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap használata közben a látogatókról, regisztrált felhasználóktól és a tanfolyamok hallgatóitól gyűjtött adatokat, információkat teljes körű titoktartással kezeli, nyilvánosságra nem hozza, és nem tárolja az adatok tulajdonosának beleegyezése nélkül.
 4. A Pentaschool Oktatási Központ kötelezi magát arra is, hogy a kezelt adatokat harmadik fél számára kizárólag az érintettek írásos beleegyezésével adja át, egyben a harmadik felet (pl. vizsgaszervező, vizsgabizottság, szakmai, illetve hatósági felettes szerv), ugyancsak felhívja az előbbiekben vállalt kötelezettségek teljesítésére.
 5. Honlapunk látogatóiról gyűjtünk automatikusan generálódó információkat: látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram - ám ezen adatokat kizárólag honlapunkkal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használjuk fel. Az adatokat a feldolgozás után megsemmisítjük.
 6. A regisztrációs adatok kizárólag a felnőttoktatáshoz kapcsolódó kérések teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét szolgálják. A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a Pentaschool Oktatási Központ. regisztrált felhasználóinak, a tanfolyamok hallgatóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, és kérhetik azok megváltoztatását, illetve törlését a rendszerből.
 7. A jogosulatlan személy által történő hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megakadályozása, az adatok pontosságának biztosítása és megőrzése valamint a teljes körű adatfelhasználás érdekében, a Pentaschool Oktatási Központ a legmegfelelőbb fizikai, elektronikus és műszaki eszközökkel és módszerekkel őrzi és biztosítja a regisztrált felhasználótól tudomására jutott minden információt.

További kérdések, panaszok kezelésében a Pentaschool Oktatási Központ nyújt tájékoztatást: pentaschool@pentaschool.hu